Persoonlijk woord

Het valt niet mee om tijdens een uitvaart te spreken. Maar het is toch van onschatbare waarde voor uzelf, andere nabestaanden en de overige belangstellenden. U kunt uw relatie met de overledene bekrachtigen, de anderen opnieuw kennis met de overledene laten maken. Al zijn of haar goede en minder goede kanten belichten en uitleggen. U kunt een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan dit afscheid…

Dit kunt u doen door het voordragen van een levensloop, een In Memoriam, d.w.z. een biografie en een indruk hoe de overledene was, met daarin enkele anekdotes die u met de overledene beleefd hebt. Of door het kiezen of schrijven van een mooi gedicht dat de overledene typeert of de situatie belicht en uw gevoelens vertaalt.

Tips voor het schrijven van een In Memoriam:

Ik help u graag hierbij of neem het maken van een In Memoriam van u over. In de dagen naar een uitvaart zijn er momenten voldoende om me een goed beeld te vormen van de overledene. 
Inhoudelijk heeft u de eindcontrole, ook van míjn verhaal.